Fra tanke til handling!

Tankerne til inConnect tog fart i forsommeren 2016…

Vores mission!

Øget arbejdsglæde, højere effektivitet og større overskud til vores kunder. Et løft i livskvalitet, kalder vi det!

Vi beskæftiger os primært med levering af varer og ydelser indenfor 3 hovedområder!

Kravene til hverdagens arbejdsplads ændrer sig løbende. Fra den faste daglige kontorplads til behovet for fjern- og hjemme- arbejdspladser. 

Med inConnect som leverandør finder du løsninger, som er tilpasset dine ønkser og behov.

Oplev en verden af IT-produkter og IT-løsninger hos inConnect.

inConnect bidrager med rådgivning, analyse, installering, opsætning samt implementering i hele jeres infrastruktur. inConnect hjælper hele vejen gennem processen.

Hjælp dine kunder, partnere og medarbejdere til en bedre kommunikationsløsning, der gavner produktiviteten.

Giv dine kunder en bedre serviceoplevelse og saml kundeoplysningerne i én løsning.

Vores historie!

Tankerne til inConnect tog fart i forsommeren 2016, og efter grundige overvejelser, forberedelser og intense forhandlinger med producenter og distributører, blev inConnect en realitet.

Siden har vi kun set fremad, med ydmyghed, og stor taknemmelighed for den tillid vi dagligt mærker fra vores kunder.

inConnect indgår i et yderst kompetent netværk og råder over særdeles stærke kompetenser.

Vi leverer rådgivning, ydelser, hardware, software og tilbehør i hele Danmark. Vi lover aldrig noget, vi ikke kan overholde.

Totalleverandør!

I praksis kan inConnect blive din nye totalleverandør. One point of contact, med alle de gevinster der følger heraf. Men vi kan også målrette vores samarbejde, der hvor du har et behov her og nu.

Det er dig, der bestemmer hvor inConnect med størst fordel kan bidrage positivt til dig og din virksomhed. Uanset hvilket samarbejde vi indgår i, påtager inConnect sig opgaven og ansvaret. Vi sikrer at du for en professionel behandling før, under og efter en aftale er indgået.

Vores mål!

– at du og din virksomhed opnår bedre vilkår end I har i dag, uden at gå på kompromis med kvalitet.

Bedste support

Bedste service

Bedste rådgivning

Bedste sortiment

Bedste priser

Vores passion!

Det er ubetinget vores kunder (dig), og vi holder fast i inConnects ambition om aldrig at miste en god kunderelation.

Vi ved godt, at det er afgørende for vores kunders loyalitet, at inConnect altid råder over de nødvendige ressourcer og kompetencer.

Derfor arbejder vi konstant på at udvikle, optimere og forbedre inConnects rådgivning, ydelser & produktsortiment.

Det er vores kunder (dig), som styrer i hvilken retning inConnect arbejder. Du passer din kerneforretning, mens inConnect finder det du mangler.

Mere Livskvalitet - i en lettere & enklere arbejdsdag!

inConnect har fokus på, at jeres arbejdsdag bliver lettere, enklere og effektiv. Vi kan bidrage til et øget overskuddet i jeres forretning. Med øget arbejdsglæde, større effektivitet, øges overskud, men også livskvaliteten forbedres. Det er vores mission og løfte til jer.