Miljø & bæredygtighed

Vi stiller krav til producenter, om ansvarlighed i hele værdikæden. Vi har kun én klode.

Brug for hjælp?

Send din forespørgsel og lad inConnect bidrage med forslag til miljørigtige produkter og løsninger.

Mærkbar kvalitet

Hos inConnect går vi op i de rigtige mærker – af den miljøvenlige slags. Vi vil gerne give dig et let overblik over vores produkter og deres egenskaber. Nedenfor er en samlet oversigt over nogle af de miljømærker og certificeringer, som inConnect arbejder med.

Fokus på og en bæredygtig fremtid, med gode mærker!

En bæredygtig udvikling!

Bæredygtig udvikling blev i 1980’erne første gang defineret som “en brug af jordens resurser, der skaber balance mellem udnyttelse og beskyttelse, så vi ikke ødelægger vort livsgrundlag. En bæredygtig udvikling skal sikre menneskenes nuværende behov uden at forringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres” (brundtlandsrapporten).

Rapport fra FN’s klimapanel!

De ekstra data i den nye rapport forlænger bl.a. den globale temperaturkurve. Og siden den seneste rapport har kurven brudt en markant grænse.

“IPCC konkluderer, at vi nu globalt har passeret den første hele grads opvarmning. Og at de seneste fire årtier alle har været varmere end nogle af de foregående. Den stigende tendens står altså endnu mere klart end tidligere,” betoner Martin Olesen, klimaforsker og ekspert i danske klimaforandringer ved DMI.

Temperaturen er den grundlæggende variabel, som IPCC interesserer sig for. Det er temperaturen, som drives af de stadig stigende mængder af drivhusgasser i atmosfæren, og det er temperaturen, som forårsager de øvrige klimaændringer i en slags dominoeffekt

inConnect har ekstra focus på mål 9, 12 og 13

Mål 9

INDUSTRI, INNOVATION OG INFRASTRUKTUR
Målet handler om at udvikle pålidelig infrastruktur, fremme bæredygtig industri og investere i videnskabelig forskning og innovation.

Mål 12

Målet handler om effektiv styring af vores fælles naturressourcer, og måden vi bortskaffer giftigt affald og forurenende stoffer samt at tilskynde industrier, virksomheder og forbrugere til at genbruge og reducere deres affald.

Mål 13

Målet handler om at begrænse stigningen af den globale gennemsnitstemperatur til to grader over det før-industrielle niveau og styrke modstandsdygtighed og klimatilpasning i sårbare regioner.

Værdikæden er væsentlig for at reducere mængden af drivhusgasser i atmosfæren!

inConnect arbejder i partnerskab, hvor der er stor fokus på processerne i hele værdikæden.

inConnect stiller krav til vores underleverandører. Krav om klare og strenge retningslinjer og processer, som skal sikre bedst mulig bæredygtighed igennem hele værdikæden -fra produktion af en vare til levering af denne hos vores kunder. Der gør vi for at du trygt kan indkøbe varer og ydelser hos inConnect, og derigennem yde et bidrag til nedbringelse af drivhusgasser i atmosfæren og derved skabe en bæredygtig udvikling.

Miljøbevidst valg

Miljømærke, som vi tildeler de varer, der er mindre miljøbelastende. Mærket gør det ekstra nemt for dig hurtigt at finde og vælge miljøvenlige produkter i vores omfattende sortiment.

Svanen

Det nordiske miljømærke. Blev etableret af Nordisk Ministerråd i 1989. Produkter mærket med Svanen opfylder skrappe miljøkrav, tager hensyn til din sundhed og er af god kvalitet. Kriterierne er baseret på en vugge-til-grav-analyse. Produkter mærket med Svanen er de mindst miljøbelastende inden for den pågældende varegruppe. Mere end 9.000 produkter og serviceydelser bærer svanemærket.

PEFC

Verdens førende skovcertificeringsordning med over 260 mio. hektar certificeret bæredygtig skov på verdensplan. En PEFC-certificering af skov/trævarer fremmer bæredygtig skovdrift.

EU blomsten:

Det europæiske miljømærke. Blev etableret i 1992 af EU-Kommissionen. Produkter mærket med Blomsten opfylder skrappe miljøkrav, tager hensyn til din sundhed og er af god kvalitet. Næsten 3.000 produkter og serviceydelser har det europæiske miljømærke.

Blaue Engel

Produkter mærket med Blaue Engel er vurderet til at være de mest miljøvenlige inden for en varegruppe. Produkterne vurderes ud fra et helhedssyn på miljøbelastningen. Kriterierne omfatter både miljø- og forbrugerbeskyttelse med vægt på helhedsbetragtninger, heriblandt arbejds- og sundhedsbeskyttelse samt brugervenlighed.

FSC-mærket

Er din sikkerhed for ansvarlig skovhugst samt forbedrede levevilkår for lokalbefolkningen i skove verden over – lige fra de tropiske regnskove til de svenske nåleskove. FSC varetager både miljø, mennesker og økonomiske forhold.

BIO Certifikat Økologisk

Bio-certifikatet anerkender virksomheder, der opfylder kravene i EU-forordningen om økologisk landbrug.

Komposterbar Biologisk nedbrydelig

Det komposterbare symbol ”frøet” viser, at posen er fuldt biologisk nedbrydelige og opfylder kravene i DIN EN 13432.

RAF Cycle Genbrug af folie

RAF Cycle indsamler og genbruger den specielle folie, som klistermærker og labels er hæftet fast på, inden de monteres på f.eks. dåser, poser eller krukker.

IFS Certifikat Høj fødevaresikkerhed

IFS er en international standard, der sikrer høj fødevaresikkerhed og kvalitet.

UTZ Certifikat Bæredygtigt landbrug

RAF Cycle indsamler og genbruger den specielle folie, som klistermærker og labels er hæftet fast på, inden de monteres på f.eks. dåser, poser eller krukker.